Steun Abaja ba Kristo

Aanmelden nieuwsbrief


ANBI logo

Contact

Stichting vrienden van
Abaja ba Kristo

Bezoekadres:
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

Postadres:
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
Telefoon: (0343) 723780
Fax: (0343) 723782
E-mail: info@abaja-ba-kristo.nl

IndatwaKleuterschool

INDATWA SCHOOL

Op 23 januari 2017 zijn de zusters begonnen met een nieuw project op het terrein waar het weesdorp was gevestigd:

De weeshuisjes zijn omgetoverd tot klaslokalen die gevuld zijn met ruim 70 kinderen tussen 3 en 6 jaar! De overheid stimuleert alle ouders om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen, maar voor wie geen geld heeft zit die mogelijkheid er niet in. Daarom hebben de zusters ervoor gekozen een aantal kinderen uit de armste gezinnen in de omgeving de kans te bieden hun school te bezoeken. Omdat voor deze kinderen het schoolgeld niet door de ouders kan worden opgebracht, wordt gezocht naar sponsors die een bijdrage willen leveren, zodat er voor deze kinderen uniformen, schoolmateriaal en maaltijden kunnen worden bekostigd.

 

ll middelbare schoolOm jongeren uit de omgeving de mogelijkheid te geven een middelbare schoolopleiding te volgen, is het scholierenfonds opgezet. Met dit fonds worden kinderen/jongeren geholpen die geen ouders hebben of van wie de ouders te arm zijn om de opleiding te betalen. De zusters voorzien de scholieren onder ander van schoolgeld en leermiddelen.

nieuwe studenten 20151In Rwanda is een groot gebrek aan goed opgeleide timmermannen, loodgieters en metaalbewerkers. Het beroepsonderwijs staat nog in de kinderschoenen en de vraag naar vakmensen op allerlei terreinen is groot. Zeker nu Rwanda een snelle groei doormaakt en ambachtslieden goed kan gebruiken.

kaartenproject1Met behulp van gedroogde bananenbladeren maken de zusters prachtige kaarten. De opbrengst van de verkoop van deze kaarten komt ten goede aan het werk van de zusters. Wilt u ook originele kaarten versturen. Bestel dan een setje van deze African Design kaarten.

 

 

Gacaca en Gasunzu jean Pierre en Alphonse

Kinderen die vanuit het weesdorp herenigd zijn met hun familie of bij adoptieouders zijn opgenomen, komen vaak in gezinnen terecht waarvan het huis in slechte toestand verkeert. De zusters helpen dan met het opknappen van het huis of het kopen van een nieuw huis. Ook worden er huizen gebouwd voor weeskinderen die zelfstandig kunnen gaan wonen en geen familie hebben.

Lees het interview met Kubwimana.
Hij woonde in het weesdorp en kreeg een huis van de zusters.

landbouwprojectIn 2004 zijn de diaconessen in Kibirizi, een buurtschap van Rubengera, begonnen met een landbouwproject om de boeren te ondersteunen. Ze beschikken over een perceel van acht hectare grond, waarop allerlei gewassen worden verbouwd. Ook is er een stal voor koeien en geiten.

waterproject reservoirSinds 1995 is er veel gedaan aan de watervoorziening in Rubengera. Daarbij speelde waterbouwkundige Jos Joosse een belangrijke rol.

 

ouderenprojectDit project ondersteunt arme oudere mensen die niemand meer hebben om hen te helpen. Op dit moment ondersteunen we 10 weduwen en weduwnaars en een oude vrijgezel. We geven hen voedsel en kleding en betalen hun ziekenfondsverzekering. Ook zoeken we in samenwerking met de betrokken lokale instanties onderdak voor hen die geen huis hebben.

Babyproject3Ongeveer 50 baby's zijn opgenomen in het voedingsproject van de diaconessen. Het project is bedoeld voor moeders (of pleegmoeders wanneer de eigen moeder is overleden) die zelf te weinig voeding hebben en geen geld hebben om melk te kopen.

 

 

Praktijkopleiding 1Om jongeren maar ook gezinnen te helpen bij het versterken van hun zelfstandigheid, is een fonds in het leven geroepen van waaruit microkredieten worden verstrekt. Een comité beoordeelt de aanvragen en bekijkt of een ingediend plan levensvatbaar is.